Qui som i d’on venim

L’any 1983 a Sentmenat a la zona agrícola de Serra Barona, on està ubicada la granja d’animals

de nom “Granja Can Baró”, començàrem a comercialitzar l’adob produït per la mateixa

granja, i l’ any 1986 es va formalitzar l’empresa agrícola denominada SADNACO S.A.T,

dedicada a l’engreix de vacú i porcí, i a la preparació de terres i adobs per a jardineria i

agricultura.

A l’any 1992 va ser pionera en la protecció del medi ambient , amb aquest pensament i la

vocació de donar servei, va ser una de les primeres empreses de Catalunya que reciclava

el residus vegetals dels seus clients, aquests materials triturats i compactats, passen a

formar part de la composició de substrats per a la plantació, passant a ser reintegrat al cicle

de la vida, en lloc de ser un residu més per emplenar els abocadors.

Arrel del dos vèrtex l’empresa SADNACO S.A.T , en el 1996 va néixer una altra nova

empresa, que és la que actualment recicla les restes vegetals i composta els fems dels animals,

per a jardineria i agricultura, l’empresa PUNT VERD SERVEIS S.A.T.. Donant una

forta embranzida al reciclatge de restes vegetals aportats pels ajuntaments, deixalleria,

jardiners, i també empreses de rebaixos de terra i tala d’arbres i extraccions de soques .

Durant aquests anys PUNT VERD SERVEIS S.A.T ha experimentat un creixement constant i

continuat, efectuant inversions en maquinària, per l’elaboració de nous productes, i oferint

nous serveis, en aquests moments amb l’aprofitament de restes vegetals s’ha incrementat

l’aportació de matèria vegetal, augmentant de forma considerada l’ estucatge

de substrats , fet que ha produït el poder oferir millors preus i buscar clients que

potencialment puguin consumir grans quantitats de substrats, també barrejats amb terres

podem tenir una varietat de terres adobades, virosta i encenalls aportant unes qualitats

exigides per les empreses de jardineria i petits jardiners. PUNT VERD SERVEIS S.A.T. es

caracteritza per l’ampli ventall de serveis i qualitat dels seus productes, amb solucions

pràctiques com disposar de servei de camions, contenidors per portar poda de 20 a 30 m3,

camió grua amb pop per recollir la poda, estalviant mà d’obra, i també disposem d’un petit

camionet per serveis puntuals. PUNT VERD SERVEIS S.A.T, empresa líder en el sector,

segueix treballant amb la mateixa il·lusió i dedicació de quan va néixer, però amb l’experiència

de més de 30 anys, creixent i evolucionant i amb una sola idea en ferm:

VOCACIO DE SERVEI.

 

 

 

Tornar al menú